I Charytatywny Rajd Pieszy „Orle Gniazda 2022”- Apel Prezesa

„VENI VIDI  VICI”

I Charytatywny Rajd Pieszy „Orle Gniazda 2022” Akcji Zapomóg Stowarzyszenia Wychowanków AGH – „LICZY SIĘ KAŻDY KROK”

Przewodniczący  Komisji „Akacja Zapomóg” Stowarzyszenia Wychowanków zainicjował  kolejną jesienną aktywność członków Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Jest nią charytatywny rajd pieszy szlakami Orlich Gniazd prowadzący z Krakowa do Częstochowy (Jasna Góra). Szczegóły imprezy wyjaśniono na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem : https://swagh.agh.edu.pl/?p=5471

Jak postanowił tak zrobił. I nic nie szkodzi, że na trasie był sam przewodniczący Komisji „Akcja Zapomóg” Kol. Piotr Ubowski. Po sześciu dniach wędrówki i przemierzeniu 166 km dotarł na metę. W ostatnim odcinku dołączył do niego kol. Tomasz Gołas – członek Zespołu „Akcja Zapomóg”. Dotarli do Jasnej Góry wołając: „VENI VIDI  VICI”.

VENI VIDI VICI (FOT. Piotr Ubowski)

Kol. Piotr Ubowski udowodnił, że nawet samotnie można z powodzeniem przemierzyć  tak odległy szlak. Najważniejsze jednak w tym jest cel jaki postawił nam wszystkim Piotr. „Zdobycie dodatkowych środków dla zespołu „Akcja Zapomóg”.
Wiem, że wiele osób było zainteresowana tą formą relaksu i osobistej przygody, jednak ze względu na liczne wydarzenia  w branży wydobywczej  w Polsce jak: 5. Polski Kongres Górniczy w Katowicach, Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „Targi EXPO KATOWICE”, „Złote dyplomy” i „Złote indeksy” w AGH  organizowane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Wychowanków AGH, nie było w stanie uczestniczyć w tym szlachetnym wydarzeniu.

Piotr przebył tę trasę i wiemy już jak ją organizować w kolejne lata, będę za tym, aby ten rajd wpisać do  kalendarza imprez cyklicznych Stowarzyszenia.

Teraz jednak, aby wesprzeć ideę i wysiłek Piotra Ubowskiego proponuję, aby Członkowie Stowarzyszenia przyłączyli się do tej akcji. Niech każdy, kto popiera ten pomysł  wpłaci na rzecz „Akcji Zapomóg” przynajmniej złotówkę od kilometra przebytego w tym tygodniu (numer konta znajdziecie na stronie Stowarzyszenia).

Ja osobiście mam zarejestrowane w tym tygodniu przebycie 65 km (to codzienne poranne ćwiczenia oraz spacery rejestrowane na moim smartfonie. Za każdy kilometr przebyty w tym tygodniu wpłacam darowiznę na rzecz „Akcji Zapomóg” w wysokości trzykrotnej zaproponowanej przez Piotra  to jest  3 zł/km.  Z obliczeń wynika, że będzie to: 65 *3-=195 zł – po zaokrągleniu 200 zł.

Zapraszam najpierw członków Zarządu SW AGH i członków Rady SW AGH do włączenia się do tej akcji. Zapraszam też wszystkich członków Stowarzyszenia, którzy od dawna nie włączali się do aktywnego wspierania tego rodzaju działalności SW AGH. Pamiętajcie , że pomaganie słabszym i potrzebującym jest najcenniejszym aktem przyjaźni i braterstwa.

Prof. Piotr Czaja

Prezes Stowarzyszenia Wychowanków AGH