Wychowankowie z czterech wydziałów Pionu Górniczego AGH po 50 latach ponownie przyjęci w poczet studentów AGH


Zdjęcia z uroczystości:

Złote Indeksy – 9 września 2022


Wrzesień to miesiąc dużej aktywności w Stowarzyszeniu Wychowanków AGH. Po uroczystości „Złotych dyplomów” w dniu 3 września tym razem w dniu 9 września spotkali się w uczelni wychowankowie, którzy swe studia rozpoczęli przed 50 laty, to jest  w roku 1972. W podniosłej uroczystości z rąk pana Prorektora prof. Marka Gorgonia i obecnego dziekana wydziału otrzymali swoje Złote Indeksy absolwenci wydziałów:

  • Górniczego (dzisiaj: Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami) – 52 osoby,
  • Geologiczno-Poszukiwawczego (Dzisiaj: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska) – 25 osób
  • Geodezji Górniczej (dzisiaj: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska) – 28 osób.
  • Wiertniczo-Naftowego (dzisiaj: Wiertnictwa Nafty i Gazu) – 26 osób.

Uroczystość przebiegała według programu utrwalonego  przeszło pięćdziesięcioletnią tradycją. Najpierw wychowankowie uczestniczyli w uroczystej mszy św. celebrowanej w Kolegiacie Świętej Anny przez jej proboszcza  ks. prof. Tadeusza Panusia. W ciepłym powitaniu i pięknej homilii wychowankowie usłyszeli przywołane z Księgi Koheleta stwierdzenie, że „wszystko ma swój czas”. Był – może beztroski – czas studiowania, był czas budowania swej pozycji w przemyśle, był czas  kształtowania swoich rodzin – itd. itd. Dzisiaj jest czas refleksji i wspomnień nad tym wszystkim co się przydarzyło. Ale pamiętać należy też  o tym co jeszcze przed nami i do jakiego celu zmierzamy. Wychowankowie przedstawili własną modlitwę wiernych, wspominając w niej zmarłych oraz prosząc o zdrowie na dalsze lata życia, a także podziękowali celebransowi za sprawowaną eucharystię oraz przekazane  wspomnienia, życzenia i błogosławieństwo.  Na zakończenie wybrana  część uczestników wykonała przed Kolegiatą pamiątkowe zdjęcie.

Przedstawiciele Jubilatów przed Kolegiatą św. Anny  (fot. P. Czaja)
Tak witali się Jubilaci po latach podczas recepcji w holu A-0   (fot. Z. Sulima)

Po pełnej emocji recepcji w holu pawilonu A-0 uczestnicy zajęli swoje miejsca w auli, wysłuchali  objaśnień dotyczących przebiegu uroczystości oraz zobaczyli film prezentujący dzisiejszą AGH.

O wyznaczonej porze na aulę wkroczył orszak rektorski. JM rektora prof. Jerzego Lisa reprezentował Prorektor ds. Nauki prof. Marek Gorgoń. Obecni byli też wszyscy dziekani świętujących wydziałów to jest: prof. Marek Cała (WILiGZ), prof. Jacek Matyszkiewicz (WGGiOŚ), prof. Ryszard Hejmanowski (WGGiIŚ) oraz prof. Mariusz Łaciak (WWNiG). W uroczystości uczestniczył także Prezes Stowarzyszenia Wychowanków prof. Piotr Czaja wraz z pracownicami  Biura Stowarzyszenia paniami: mgr Teresą Nosal i mgr Pauliną Lichoń. Ozdobą  uroczystości były dwie Krakowianki z Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”.

Jubilaci podczas uroczystości w auli (fot. Z. Sulima)
 

Po uroczystym powitaniu Prorektor przekazał głos Prezesowi Stowarzyszenia Wychowanków AGH prof. Piotrowi Czai, który wprowadził uczestników spotkania w czasy sprzed pół wieku, oraz zwrócił uwagę na wiele wydarzeń, które w tym okresie miały miejsce i wpływ na losy wszystkich wychowanków. Prof. P. Czaja szczególnie ciepło przywitał obecne na uroczystości pary małżeńskie te  zawiązane jeszcze w studenckich ławach. Oto one:

 Górnicy
1Irena i StanisławKaszniowie
2Elżbieta i HenrykKojderowie
3Barbara  i KrzysztofKulczykowie
 Geolodzy
4Lila i AndrzejGurbowie
5Maria i JanuszRożkowiczowie
 Geodeci
6Maria, KrystianTatarczykowie
7Maria Trembecka, JacekKolińscy
8.Danuta i JanPaluchowie
 Wiertnicy
9Irena Korczak, PiotrKrępulec

W trakcie wystąpienia prezesa SW AGH znalazła się też chwila ciszy w hołdzie pamięci tym, którzy opuścili tę społeczność wcześniej. W grupie tej są zarówno absolwenci jak również liczne grono pracowników naukowych AGH. Po licznych wspomnieniach prof. Piotr Czaja scharakteryzował krótko pracę Stowarzyszenia Wychowanków zachęcając tych, którzy do SW nie należą, aby przyłączyli się do tej sympatycznej rodziny.

Nietypowo – bo po wystąpieniu prezesa SW swoje piękne przemówienie wygłosił reprezentujący JM Rektora prof. Jerzego Lisa – Prorektor ds. Nauki prof. Marek Gorgoń. Omówił w nim wątki historyczne, ale większość wystąpienia poświęcił współczesnej roli AGH w polskiej  i światowej rzeczywistości naukowo- gospodarczej. Na twarzach Jubilatów widać było zadowolenie i dumę ze swojej uczelni.

Kolejnym krokiem było ślubowanie absolwenta, które przeprowadził prezes SW Prof. Piotr Czaja. Rozradowani Jubilaci potwierdzili treść roty  ślubowania gromkim „ŚLUBUJEMY”.

Moment ślubowania Absolwenta  (fot. Z. Sulima)

Złote indeksy wręczali dziekani Wydziałów, ale uroczystej immatrykulacji dokonywał sprawnie prof. Marek Gorgoń. Przyznał, że robił to po raz pierwszy i na początku był lekko stremowany.

Po ceremonii wręczenia złotych indeksów – pamiątkowe zdjęcia z Rektorem i Dziekanem (fot. Z. Sulima)

Ceremonia pasowania na studentów przebiegła jak zwykle bardzo sprawnie. Potem rozradowani „Seniorzy Studenci” odśpiewali tradycyjne polskie „100 lat”.

W imieniu Jubilatów jako pierwszy wystąpił inż. Antoni Larczyński, były dyrektor spółki „Kwarc” Sp. z. o.o. w Strzegomiu, do dzisiaj bardzo aktywny działacz w branży kamienia budowlanego. Inż. Antoni Larczyński dziękując za przygotowanie do zawodu, które pozwoliło mu realizować swoje pasje na licznych stanowiskach w przemyśle kamienia budowlanego (głównie granitu)  w kraju, a także na kontraktach zagranicznych, wszystkim oficjelom spotkania pamiątkowe granitowe kubeczki – przydatne w biurze jako pojemniki  na długopisy itp.

W rewanżu za miły upominek inż. Antoni Larczyński otrzymał pamiątkowy album „100 lat AGH w fotografii” z odpowiednią dedykacją upamiętniającą Jego współpracę z AGH.

Album Jubileuszowy „100 LAT AGH w fotografii” dla A. Larczyńskiego. (fot. Z. Sulima)
 

Podziękowania uczelni złożyli także: Pan Antoni Dynowski z wydziału Wiertniczo-Naftowego oraz Pan  Stanisław Kasznia z Wydziału Górniczego.

Pan Stanisław Kasznia oprócz podziękowań wyraził zdecydowaną dezaprobatę dla zmiany nazwy Wydziału Górniczego,  polegającej na usunięciu z niej  słowa „Górniczego”. Większość Wychowanków tego wydziału jest mocno zawiedziona takim postępowaniem obecnych władz.

Po odśpiewaniu pieśni Akademickiej” Gaudeamus Igitur” uczestnicy przenieśli się do holu A-0 gdzie wykonano tradycyjne fotografie „Pod Staszicem”.

Ponownie immatrykulowani na schodach „Pod Staszicem” (fot. Z. Sulima)

O godz. 14.00 w sali recepcyjnej hotelu „Krakus”  odbył się uroczysty obiad Jubilatów z udziałem  Prorektora Prof. Jerzego Gorgonia, dziekanów: prof. Marka Cały i prof. Jacka Matyszkiewicza.  W imieniu władz wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu wystąpił były dziekan Wydziału prof. Andrzej Gonet – obecny jako osoba towarzysząca  swojej żonie Pani Zofii Topolskiej Gonet. Tu też Jubilaci usłyszeli wiele szczegółów o obecnej kondycji i pracy wszystkich czterech wydziałów.

Ze strony Jubilatów padło wiele ciepłych słów pod  adresem Organizatorów Jubileuszu, który jest ciągle bardzo wysoko ocenianym wydarzeniem akademickim w życiu każdego Wychowanka  AGH.

Wszystkim Jubilatom serdecznie dziękujemy za udział w uroczystości i już teraz zapraszamy na kolejny Jubileusz jakim będzie „Złoty Dyplom”  za pięć  lat. Aby uzyskać Złoty Dyplom należy aktywnie współpracować z uczelnią i Stowarzyszeniem Wychowanków AGH przez okres najbliższych pięciu lat.

Serdecznie zapraszamy !

Relacje przygotował:

Prof. Piotr Czaja

Prezes SW AGH