pRZEKAŻ SWÓJ 1,5% NA RZECZ STOWARZYSZENIA WYCHOWANKÓW AGH

Szanowni Państwo,
Wypełniając PIT z rozliczeniem za rok 2022, będą Państwo mogli kolejny raz podjąć decyzję o przeznaczeniu 1,5% swojego podatku dochodowego. Będziemy zaszczyceni, jeśli spośród wielu organizacji pożytku publicznego wybiorą Państwo właśnie Stowarzyszenie Wychowanków AGH, które jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000084696.
Fundusze zgromadzone z tytułu 1,5 % podatku dochodowego przeznaczamy corocznie na pomoc wychowankom oraz wdowom i sierotom po wychowankach AGH.

Zespół „Akcji Zapomóg” w roku 2022 swoimi decyzjami pokazał wartość działalności prowadzonej od 77 lat.
Wybierając nasze Stowarzyszenie, dadzą Państwo świadectwo akceptacji naszych celów i zaufania do naszej działalności.

Z góry dziękując za dar serca, łączymy wyrazy szacunku.

SW AGH