NON OMNIS MORIAR… zeszyt 5 2022

Wstęp
profesora Jerzego Lisa
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Szanowni Państwo,


W naszej tradycji listopad jest okresem, kiedy w sposób szczególny oddajemy cześć
i świadectwo pamięci zmarłym. Czynimy to przede wszystkim w naszych rodzinach, ale
stajemy także nad mogiłami tych, którzy swe życie związali z naszą uczelnią, którzy przed
nami kreowali jej wizerunek i dbali o jej rozwój.
Szczególnym szacunkiem i pamięcią otaczamy tych, którzy życie oddali w niezwykłych
okolicznościach. Pochylamy się nad mogiłami żołnierzy poległych w walce o naszą wolność
i niepodległość. W AGH zapalamy znicze pod tablicami ofiar „Sonderaktion Krakau”, ale
chcemy także swą pamięcią wracać do wszystkich na krakowskich nekropoliach wiedząc,
że nasi bliscy będą żyć tak długo jak długo będą w naszej pamięci. Dlatego też z inicjatywy
Stowarzyszenia Wychowanków AGH pragniemy oddać w Państwa ręce kolejne opracowanie,
które pomoże przybliżyć sylwetki pracowników AGH oraz wskazać miejsca ich wiecznego
spoczynku. Starać się będziemy, aby w kolejnych zeszytach tego wydawnictwa pojawiły się
osoby, do których uda się dotrzeć naszemu bibliografowi, któremu w tym miejscu pragnę
gorąco podziękować.
Tak jak nas pracujących w AGH łączy wiedza, pasja i więź, niech połączy nas również
wspólna pamięć o tych którzy nas poprzedzili.

Niech odpoczywają w pokoju.

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Rektor AGH

Po kliknięciu na obraz okładki, przejdą Państwo do publikacji