O Leobeńczykach na Jubileuszu „krośnieńskiej Naftówki”

W dniach 30.06 i 1.07. 2023 r. Zespół Szkół  Naftowo Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie świętował z rocznym opóźnieniem swój jubileusz 75-lecia istnienia szkoły. Szkoła ta wywodzi się z głębokich tradycji edukacji naftowej w tym regionie zapoczątkowanej w drugiej połowie XIX wieku (1885 – Szkoła w Ropiance) z bardzo dużą zasługą samego Ignacego Łukasiewicza. Powstanie tej światowej Kolebki Przemysłu Naftowego na polskim Podkarpaciu to zasługa głównie Ignacego Łuukasiewicza i jego współpracowników, ale też dużej rzeszy wychowanków Leobeńskiej Akademii Górniczej i członków Czytelni Polskiej Akademików Górniczych w Leoben.

Jubileusz „75 lat Naftówki” – Wystąpienie dyrektora szkoły mgr Joanny Kubit (fot. P. Czaja)

Na zaproszenie Dyrekcji Szkoły oraz  Stowarzyszenia Inżynierów Przemysłu Naftowego i Gazowniczego a także Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w jubileuszu wzięli udział autorzy monografii „Czytelnio Polska cześć Ci cześć” doktor Magdalena Bernacka i prof. Piotr Czaja, którzy w drugim dniu uroczystości wygłosili wykład zatytułowany: „Edukacja pierwszym krokiem do rozwoju gospodarczego”, w którym między innymi przypomnieli sylwetki kilkudziesięciu wychowanków Czytelni Polskiej w Leoben, mających silne związki z tym regionem, z edukacją naftową i pracą na rzecz przemysłu naftowego i gazowniczego oraz górnictwa wosku ziemnego i szeroko opisanych w ich monografii.

Wykład zgromadził liczną rzeszę uczestników uroczystości, z których bardzo wielu miało dużą widzę z tego zakresu. Otwarcia seri wykładów dokonała dyrektor szkoły pani mgr Joanna Kubit.

Uczestnicy wykładu na Jubileuszu Naftówki  (fot. P. Czaja)

Treść wykładu w dużej mierze bazowała na książce „Czytelnio Polska cześć Ci cześć”, którą uczestnicy mogli pozyskać. Wykład składał się z dwóch części:

a) prof. Piotr Czaja (SW AGH) zaprezentował rozwój edukacji górniczej i naftowej w Europie i na ziemiach Rzeczypospolitej w XIX i XX wieku.

b) Magdalena Bernacka omówiła podstawy działalności Czytelni Polskiej w Leoben oraz przybliżyła wielu Absolwentów AG w Leoben, którzy byli związani z przemysłem naftowym i regionem dzisiejszego Podkarpacia.

W dyskusji padły liczne pytania, a także cenne uzupełnienia niektórych wątków historycznych i informacji zawartych w biogramach opublikowanych w monografii.
Autorzy podpisali wiele dedykacji licznym uczestnikom, z których wiedzy i materiałów korzystali przy opracowywaniu materiału do książki.

Wpisy dedykacji do prezentowanej książki (fot. J. Bernacki)

Całą uroczystość należy uznać za bardzo udaną, wspaniale zorganizowaną i bardzo ciekawie poprowadzoną. Krośnieńska Naftówka jest jedyną szkołą tego typu w Polsce, a z wypowiedzi Podkarpackiego Kuratora Oświaty pani Małgorzaty Rauch – jest też najlepszą szkołą średnią zawodową na Podkarpaciu.

Pani dyrektor Joannie Kubit i całej społeczności tej wspaniałej szkoły serdecznie gratulujemy bardzo dobrych rezultatów pracy edukacyjnej. Życzymy też dalszych sukcesów  i wszelkiej pomyślności.

Prof. Piotr Czaja

Prezes SW AGH