Jubileuszowe spotkania Metalurgów i Górników po 60 latach od czasu immatrykulacji w AGH

Sezon na jubileuszowe spotkania absolwentów AGH trwa. Miesiąc czerwiec obfituje w tego rodzaju wydarzenia. Stowarzyszenie Wychowanków AGH odnotowuje je z radością, bo wszystkie świadczą o wielkiej przyjaźni pomiędzy uczestnikami tej przygody, jaką była studia w AGH i potem intensywna współpraca pomiędzy wychowankami i macierzystą uczelnią.

W dniu 11 maja 2023 roku spotkali się w AGH Górnicy, którzy swe studia rozpoczęli 65 lat temu (zob. relacja pod adresem: https://swagh.agh.edu.pl/?p=6134). Głównym organizatorem tego spotkania był dr Tadeusz Dudzic Honorowy  Członek SW AGH.

W dniu 18 czerwca świętowali swoje 60 lat od rozpoczęcia studiów w AGH – Metalurgowie dowodzeni przez prof. Janusza Łukszę – wielce zasłużonego profesora dla Wydziału  i Uczelni oraz przez dr. Ireneusza Suligę również bardzo aktywnego pracownika naukowego AGH. Na tę uroczystość zgłosiło się 34 absolwentów Wydziału Metalurgicznego z roku 1969. W uroczystości wzięli udział: Prorektor ds. Ogólnych prof. Tadeusz Telejko – również metalurg oraz obecna pani  Dziekan prof. Agnieszka Kopia. Stowarzyszenie Wychowanków AGH reprezentował wiceprezes dr Jerzy Kicki, który wręczył zebranym pamiątkowe listy gratulacyjne i życzenia od  SW AGH.

Podobnie w dniu 23 czerwca spotkali się na jubileuszu Górnicy kierowani przez Stanisława Gwoździkowskiego, aktywnego działacza Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

W uroczystości wzięło udział 24 absolwentów. Władze uczelni reprezentował Prodziekan Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu  dr hab. Adam Szurlej prof. AGH  i prezes Stowarzyszenia Wychowanków AGH prof. Piotr Czaja.

Uroczyste spotkanie w Klubie Profesora (fot.  K. Lichoń)

Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania akademickiej pieśni Gaudeamus Igitur. Prowadząc to sympatyczne spotkanie Stanisław Gwoździkowski między innymi przywołał pamięć o koleżankach i kolegach, którzy w ostatnich latach opuścili na zawsze to wspaniałe grono. Prezes Stowarzyszenia Wychowanków w imieniu władz uczelni podziękował za zorganizowanie kolejnego, tak pięknego spotkania. Na prośbę zebranych prof. P. Czaja scharakteryzował krótko dzisiejsze AGH zwracając uwagę na wielkie zamiany, które zaszły dzięki licznym inwestycjom w uczelni oraz kolosalny postęp w rozwoju nauki, a zwłaszcza najnowszych technologii informatycznych (IT) zdążających w kierunku sztucznej inteligencji (AI). AGH może się poszczycić wieloma sukcesami, wysoką czwartą pozycja w rankingu szkół w wyższych w Polsce oraz zauważalne miejsca w rankingach światowych. Zwrócił też uwagę na liczne sukcesy naukowe konstruktorskie studentów, co pozwoli im zajmować wysokie lokaty na różnych międzynarodowych zawodach technicznych.

Wypowiedź prof. P. Czai uzupełnił dziekan  A. Szurlej wskazując także na liczne problemy, które spowodowała gruntowna zmiana systemu wyższego szkolnictwa w Polsce spowodowana wprowadzeniem nowego prawa tj. Konstytucji dla Nauki 2.0.

Na pytania o losy Wydziału Górniczego, a potem Górnictwa i Geoinżynierii prof. P. Czaja zaprezentował jedynie stanowisko obecnych jego władz. Na pamiątkę spotkania Stowarzyszenie Wychowanków przygotowało dla wszystkich list gratulacyjny oraz pamiątkową statuetkę Stanisława Staszica, które wręczono uroczyście zgromadzonym.

Odśpiewano też tradycyjne sto lat i symboliczną lampką wina wzniesiono uroczysty toast.
Wykonano też pamiątkowe zdjęcie w holu głównym pawilonu A-0.

Górnicy Rocznik 1969 po 60 latach. (fot.  K. Lichoń)

Wszystkim zacnym jubilatom: zarówno Metalurgom jak i Górnikom serdecznie gratulujemy pieknego i wzruszającego spotkania. Gratulujemy wspaniałej formy mimo upływu lat oraz wielu życiowych sukcesów. Życzymy dobrego zdrowia na dalsze lata i kolejnych spotkań w murach naszej drogiej AGH.

                                                           Szczęść Boże!

Piotr Czaja

Prezes SW AGH.