Sympatyczne spotkanie z Bochniakami

W dniu 13 października 2023 r. w siedzibie Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej odbyło się kolejne spotkanie doktor Magdaleny Bernackiej i prof. Piotra Czai autorów książki Czytelnio Polska, cześć ci cześć. Dorobek polskich słuchaczy Akademii Górniczej w Leoben z członkami stowarzyszenia i osobami mającymi związek z bohaterami tej monografii.

Bochnia jako znane z górnictwa soli miasto z aktem lokacyjnym starszym niż miało miasto Kraków, było w XIX wieku jednym z najczęściej odwiedzanych miast przez leobeńskich studentów górnictwa. Przybywali tu w czasie studiów na praktyki zawodowe, a po ich ukończeniu wielu z nich podejmowało pracę w kopalni lub pracowało na rzecz tego regionu w innych ważnych instytucjach i urzędach.

Na spotkanie przybyło wielu członków Stowarzyszenia Bochniaków w tym także osoby, które znają historię leobeńskich studentów z Bochni, a nawet ich potomkowie jak pan Jan Naturski wnuk leobeńczyka Jana Naturskiego dyplomowanego w Leoben w roku 1910.

Uczestnicy spotkania w Bochni. W pierwszym rzędzie Jan Naturski – drugi od lewej  z małżonką i pani Janina Kęskowa – druga od prawej . (fot. P. Czaja)

W trakcie spotkania prof. Piotr Czaja omówił problemy edukacji górniczej w Europie w XVIII, XIX i XX wieku. Zgodnie z już utartym scenariuszem tych spotkań prelegenci ośpiewali Hymn Czytelni Polskiej, z którego jeden werset jest tytułem omawianej książki. W drugiej części spotkania Magdalena Bernacka przybliżyła sylwetki kilkunastu leobeńczyków wywodzących się z tego regionu lub pracujących dla niego.

Magdalena Bernacka w trakcie prelekcji. (fot. P. Czaja)

Salka, w której odbywało się spotkanie została udekorowana planszami z wystawy „Wybitni  Absolwenci Bocheńskiego Gimnazjum” prezentującymi życiorysy i osiągnięcia wielu niezwykłych bocheńskich osobistości. Jest wśród nich prof. Stanisław Skoczylas, leobeńczyk, późniejszy Dziekan Wydziału Górniczego Akademii Górniczej oraz jej rektor w latach 1828-1930.

W książce „Czytelnio Polska cześć Ci cześć” występuję cały ród bocheńskich Windakiewiczów. Jednym z pierwszych studentów leobeńskiej Akademii Górniczej był Edward Windakiewicz (1826-1876) immatrykulowany w roku 1848, który jako wybitny specjalista górnictwa pracował w różnych korporacjach górniczych w Europie, ale niestety w bocheńskiej kopalni zginął niosąc pomoc zagrożonym pożarem górnikom. W hołdzie jego pamięci jedno z osiedli mieszkaniowych Bochni nosi nazwę „Osiedle Windakiewicza”. Z Bochnią związany jest także jego syn Erwin Windakiewicz (1857-1925), również absolwent Akademii Górniczej w Leoben współzałożyciel Czytelni Polskiej Akademików Górniczych (1878 r.) i jej sekretarz. Drugi syn Edwarda Windakiewicz również Edward- junior (1858-1942) poświęcił się pracy naukowej w krakowskiej Akademii Górniczej będącej efektem usilnych starań o polską uczelnię górniczą, również licznych leobeńczyków. W trakcie spotkania często zabierała głos znawczyni tego regionu, pani Janina Kęskowa organizatorka spotkania. Do prezentacji wniosła informacje o jeszcze jednym synu Edwarda Windakiewicza –seniora, który nie poszedł w ślady ojca ani swoich braci, ale był wybitnym humanistą – profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Jak wiemy w książce pojawia się jeszcze jeden student Akademii Górniczej w Leoben – dr  Kazimierz Windakiewicz, autor muzyki i tekstu hymnu Czytelni Polskiej. Nie ma przesłanek, aby sądzić, że był on w jakiś sposób spokrewniony z Bocheńskimi Windakiewiczami.

Po oficjalnym zakończeniu spotkania jego uczestnicy jeszcze długo dyskutowali o innych wybitnych postaciach historycznych wywodzących się z Bochni i o bardzo ciekawych ich losach oraz wielkich dokonaniach sprawiających, że dzisiaj miasto to jest perełką na Małopolskiej palecie miast. Ma pięknie zadbaną Kopalnię Soli Bochnia, która dzisiaj jest zabytkiem najwyższej klasy, a jej tradycje i kult św. Kingi zostały  wpisane na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Organizatorom i wszystkim uczestnikom tego miłego spotkania serdecznie dziękujemy. Bochniakom życzymy dalszych sukcesów w odkrywaniu i propagowaniu ciekawych tajników z historii tego pięknego miasta.

Piotr Czaja

Prezes SW AGH