Absolwent roku 2022

W dniu 17 października odbyło się – wielokrotnie odkładane – uroczyste wręczenie tytułów „Absolwent Roku 2022” w dwóch kategoriach Senior i Junior. Konkurs jest organizowany przez Fundację dla AGH i Stowarzyszenie Wychowanków AGH nieprzerwanie od roku 2014. Głównym celem konkursu jest wyróżnienie wychowanków, którzy swoją ponad przeciętną aktywnością i pomysłowością rozwijają biznes promując tym samym naszą uczelnię. W Jury konkursu zasiadają:

  • Urzędujący JM Rektor AGH (obecnie prof. Jerzy Lis),
  • Prezes Fundacji dla AGH (obecnie dr inż. Jerzy Kicki),
  • Prezes Stowarzyszenia Wychowanków AGH (obecnie prof. Piotr Czaja) oraz
  • wszyscy dotychczasowi laureaci Konkursu.

Uroczyste wręczenie tej godności odbywało się podczas  koncertów Noworocznych organizowanych przez te organizacje w teatrze im. Juliusza Słowackiego. Pandemia korona wirusa przerwała tę piękną tradycję, ale konkurs o tytuł absolwenta roku trwa. W roku 2022 uroczyste wręczenie odbyło się w rektoracie AGH z udziałem JM rektora prof. Jerzego Lisa. W bieżącym roku uroczystości przewodniczył prorektora AGH prof. Tadeusz Telejko.  W uroczystości uczestniczyli: prezes Fundacji dla AGH dr Jerzy Kicki, wiceprezes Fundacji prof. Tomasz Lipecki oraz prof. Piotr Czaja Prezes Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

fot. Z. Sulima

Absolwentami roku 2022 zostali:

  • Absolwent Roku 2022(Senior) – dr inż. Jacek Kołacz – prezes Comex Group,
  • Absolwent roku 2022 (Junior) – 2022 – mgr inż. Przemysław Dróżdż,

W trakcie uroczystości wręczono także zaległą statuetkę Absolwenta Roku 2021 (kategoria Junior) panu dr inż. Rafałowi Samborskiemu.

Absolwent Roku 2022 (Senior)

Dr inż. Jacek Kołacz ukończył studia na AGH w roku 1989, na Wydziale Górniczym. W roku 1995 ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie NTNU w Trondheim w Norwegii. Przedmiotem pracy były badania nad produkcją i separacją drobnych mikrocząstek minerałów i innych materiałów oraz automatyzacja procesów produkcyjnych. Od roku 1995 otrzymał stanowisko jako starszy pracownik naukowy w instytucie badawczym SINTEF w Trondheim, gdzie powstały pierwsze rozwiązania urządzeń do produkcji drobnych materiałów, które zostały opatentowane w wielu krajach i gdzie Jacek Kołacz był jedynym wynalazcą. Powstały też pierwsze urządzenia sortujące minerały i inne materiały w celu pre-koncentracji oraz w ramach recyklingu. W roku 2003 Jacek Kołacz założył firmę Comex AS w Norwegii jako start-up wspierany przez instytut SINTEF, gdzie w początkowych latach Jacek Kołacz był jedynym pracownikiem. Pozwoliło to na komercjalizację wspomnianych opatentowanych urządzeń i rozwiązań technologicznych, znacznie usprawniających procesy produkcyjne w przemyśle mineralnym i technologii materiałowej. Jacek Kołacz już wtedy zapoczątkował pierwsze kontakty z firmami z Polski co zaowocowało wieloma międzynarodowymi projektami, gdzie urządzenia mechaniczne i elektroniczne  były już produkowane w Polsce. W roku 2007 powstała firma Comex Polska Sp. z o.o. w Krakowie, w celu kontynuacji prac badawczo-rozwojowych oraz dalszej komercjalizacji nowych rozwiązań technologicznych. Firma ta stworzyła nowe podstawy do nowoczesnych rozwiązań technologicznych (ponad 500 instalacji) stosowanych dzisiaj na niemal wszystkich kontynentach świata. Jacek Kłacz stworzył sprawny zespół pracowników (obecnie 25 osób), który rozwija i produkuje najnowocześniejsze rozwiązania dla górnictwa oraz przemysłu mineralnego i materiałowego, nadal aktywnie uczestnicząc w procesie ich dalszego rozwoju technologicznego. Wiele z tych rozwiązań zostało zaprezentowanych na różnych konferencjach naukowych i wystawach branżowych. Jacek Kołacz otrzymał wiele wyróżnień jak m.in.: Lista Who is Who in the World (wyd. Marquis, rok 2000), 2000 Outstanding Scientists of the World (wyd. Cambridge Biographical Center, rok 2001), nominacja do Achievment of the Year (Teknisk Ukeblad, rok 2012). Jest on obecnie autorem ponad 130 publikacji, wielu międzynarodowych patentów, oraz kilkuset raportów naukowych w tematyce produkcji mikrocząstek minerałów i materiałów, elektronicznego sortowania materiałów, oraz automatyzacji procesów produkcyjnych. Obecnie pracuje na stanowisku prezesa w Comex Group.

Absolwent Roku 2022 (Junior)

Mgr inż. Przemysław Dróżdż. Urodzony w roku 1996 w Nowym Sączu, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Akademi Leona Koźmińskego w Warszawie. W latach 2016-2019 był w AGH prezesem i aktywnym działaczem Koła Naukowego „Space System”. Laureat Stypendium Ministra oraz konkursów, Forbes  „25 under 25”, „30 under 30”. Autor i współautor prac naukowych dotyczących tematyki związanej z systemami rakietowymi i napędami tych pojazdów. Wspólnie z Tomaszem Palaczem założyli spółkę „Liftero”, zajmującą  się systemami logistyki kosmicznej, a w szczególności kieruje swoje działania w stronę logistyki kosmicznej z wizją zrewolucjonizowania dostępu do przestrzeni kosmicznej poprzez rozwój statków kosmicznych wielokrotnego użytku zdolnych do przemieszczania dowolnego ładunku użytecznego z punktu A do punktu B w kosmosie. Firma stawia na wejście na rynek rakiet nośnych wielokrotnego użytku, od średnich po super ciężkie, które umożliwią bardzo niski koszt wynoszenia ładunków w kosmos. Rakiety te będą działać jak samochody dostawcze, dostarczając wiele satelitów do orbit będących “węzłami przeładunkowymi”, zapewniając wzrost zapotrzebowania na przemieszczanie ładunków do orbit docelowych.

Absolwent Roku 2021 (Junior)

Dr inż. Rafał Samborski  W trakcie uroczystości wręczono także zaległą statuetkę „Absolwent roku 2021 (Junior) dla dr inż. Rafała Samborskiego, który nie mógł uczestniczyć w tej uroczystości w dniu 18 maja  2021 r.

Sylwetkę tego laureata zaprezentowaliśmy w naszym serwisie pod adresem. https://swagh.agh.edu.pl/?p=5283

Warto w tym miejscu przypomnieć, że dr Rafał Samborski jest założycielem i prezesem firmy Consonance oraz Cardiomatics, które produkują urządzenia wykorzystujące sztuczną inteligencję do zastosowań medycznych w tym zastępujące znaną technologie EKG.

Tuż przed uroczystością – nieoficjalnie w miejscu spotkania pojawił się JM Rektor prof. Jerzy Lis, który pogratulował laureatom, wręczając im swoje rektorskie upominki.

fot. Z. Sulima