Pięćdziesiąta edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej

W dniu 4 stycznia 2024 roku  odbyły się zawody II stopnia Pięćdziesiątej  Olimpiady Wiedzy Technicznej – Inżynieria w Elektroenergetyce w roku szkolnym 2023/2024.

Patronat Honorowy nad etapem okręgowym objął pan Witold Kozłowski Marszałek Małopolski. Od wielu lat patronat nad tym etapem olimpiady sprawują także:

 • Stowarzyszenie Wychowanków AGH,
 • Stowarzyszenie Wychowanków PK.

Olimpiada Wiedzy Technicznej cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży i w bieżącym roku szkolnym 2023/2024 przebiega według następującego harmonogramu:

Zawody I stopnia (w szkołach)  – 20.10.2023

Zawody II stopnia ( w regionie)  – 4.01.2024

Zawody III stopnia  (centralne) – 6.04.2024

Do tegorocznego etapu okręgowego zakwalifikowało się 18 uczniów szkół średnich
z naszego rejonu, co daje nam II miejsce w całej Polsce wśród innych Federacji.

Zakwalifikowani uczniowie do II etapu z poszczególnych szkół:

 • Zespół Szkół Łączności (3 uczniów),
 • Zespół Szkół Energetycznych przy ul. Loretańskiej w Krakowie (4 uczniów),
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu (2 uczniów),
 • Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie (3 uczniów),
 • Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie (6 uczniów).

Zawody okręgowe 50 Olimpiady Wiedzy Technicznej w tym roku odbyły się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. W otwarciu zawodów II stopnia Olimpiady uczestniczyli między innymi:

 • Prodziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej – prof. Bogdan Szybiński
 • Prezes Zarządu Krakowskiej Rady FSNT NOT – pan Andrzej Kucharski
 • Prezes Stowarzyszenia Wychowanków AGH – prof. Piotr Czaja,
 • Prezes Stowarzyszenia Wychowanków PK – pani Izabela Paluch.

Oraz przedstawiciele pozostałych współorganizatorów Olimpiady.

Objaśnienie regulaminu zawodów. (fot. P. Czaja)

Po uroczystym rozpoczęciu zawodów, otwarto zalakowaną kopertę z dwoma zestawami zadań Młodzież udała się do sal, gdzie przystąpiła do pracy. Reguły konkursu są bardzo rygorystyczne, co do ram czasowych dotyczących zalogowania się do systemu oraz zakończenia i przesłania prac do systemu informatycznego. Przedstawicielom młodzieży z Małopolski życzymy sukcesów, zarówno w II etapie jak również w finale ogólnopolskim.

Piotr Czaja
Prezes SW AGH