Spotkanie opłatkowo-noworoczne

10 stycznia 2014 roku Stowarzyszenie Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej zorganizowało dla obecnych i byłych rzeczników kół, władz uczelni i przedstawicieli przemysłu spotkanie opłatkowo-noworoczne. Na spotkanie przybyło ponad dwieście osób, które powitali Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka oraz przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków prof. Stanisław Mitkowski. 

Rektor opowiedział zebranym  o rozwoju uczelni i planach na przyszłość. Następnie zabrał głos przewodniczący SW prof. Stanisław Mitkowski. Dziękując wszystkim za przybycie, szczególną wdzięczność wyraził rzecznikom kół Stowarzyszenia Wychowanków działających przy zakładach przemysłowych za doskonałą współpracę i reprezentowanie  Akademii i Stowarzyszenia. Przewodniczący w szczególny sposób powitał najstarszego członka SW AGH pana Stefana Radziszewskiego, który w marcu 2014 roku skończy 101 lat. Profesor podkreślił też przybycie przewodniczącej zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Marty Doleżal. Następnie głos zabrali przybyli na uroczystość duchowni , którzy po odczytanie ewangelii św. Łukasza, poświęcili opłatki, co stało się sygnałem do rozpoczęcia kolejnej, już mniej oficjalnej częstsi spotkania, składania życzeń.