Spotkanie opłatkowe w SW AGH

19 stycznia 2012 roku odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Stowarzyszenie Wychowanków AGH. Na tę wielką uroczystość co roku przychodzą władze uczelni, zjeżdżają się absolwenci, emerytowani nauczyciele naszej uczelni i członkowie kół Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej z całej Polski. Tym razem gościliśmy ponad dwieście osób.

Uroczystość rozpoczął przewodniczący SW AGH prof. Stanisław Mitkowski, który po powitaniu gości i krótkim przemówieniu oddał głos Rektorowi AGH prof. Antoniemu Tajdusiowi. Pan Rektor mówił o tym, jak AGH wspaniale rozwija się, jej pracownicy odnoszą sukcesy naukowe i edukacyjne, a nasi studenci są cenionymi i poszukiwanymi pracownikami. Po części oficjalnej nadszedł czas łamania się opłatkiem i składania życzeń. Osobom, które nie mogły być z nami w tym uroczystym dniu składamy najszczersze życzenia i żywimy nadzieję, że spotkamy się za rok.