Zebranie Zarządu Głównego SW AGH

15 maja w Krakowie odbyło się zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej. Głównym celem uczestników posiedzenia tym razem było wyznaczenie terminu wyborów nowych władz SW AGH na lata 2012-2016. Ustalono, że nowe władze będziemy wybierać 26 października 2012 roku. Do tego czasu wszystkie koła Stowarzyszenia Wychowanków AGH również muszą wybrać nowe władze na kolejną kadencję.

26 października w wyborach władz SW będzie brał udział jeden delegat z każdego koła. Wyjątkiem są duże koła – liczące więcej niż 15 członków – w ich przypadku na piętnastu członków koło deleguje jedną osobę. Jednakże liczba delegatów z jednego koła nie może przekroczyć 50.

Wybrani przez koła delegaci otrzymają z zarządu SW AGH materiały dotyczące procedury wyborczej.

Gościem specjalnym na zabraniu Zarządu Głównego SW AGH był rektor naszej uczelni prof. Antoni Tajduś.