39. Odnowienie Immatrykulacji – rocznik 62/63

Tym razem na 39. Odnowieniu Immatrykulacji 23 maja 2012 roku spotkali się po 50. latach studenci z rocznika 62/63 z wydziałów: Górniczego, Geologiczno-Poszukiwawczego, Geodezji Górniczej i Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.00 Mszą św. w Kolegiacie św. Anny.  Następnie jubilaci przybyli na Akademię Górniczo-Hutniczą, gdzie otrzymali identyfikatory i zajęli miejsca w Auli w gmachu głównym. Uroczystość otworzył Rektor AGH prof. Antoni Tajduś, który po powitaniach opowiedział szacownym gościom, jak zmieniła się Akademia przez minione pięćdziesiąt lat,  przedstawił plany na przyszłość i kierunku rozwoju naszej uczelni.

Następnie głos zabrał Honorowy Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków AGH doc. Kazimierz Matl,  który w imieniu Stowarzyszenia gratulował i dziękował wszystkim za przybycie. Docent Matl zastąpił przewodniczącego SW AGH prof. Stanisława Mitkowskiego, który tym razem występował w roli studenta, aby na równi ze swoimi koleżankami i kolegami z roku otrzymać z rąk rektora okazjonalny indeks.

Po rozdaniu indeksów, ślubowaniu i „wydziałowych” zdjęciach nasi wspaniali „50-latkowie” przeszli do „Krakusa” na mniej oficjalną część uroczystości.

Organizatorką Immatrykulacji była pani dr inż. Krystyna Norwicz.