UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA „ZŁOTYCH INDEKSÓW” DLA PIONU HUTNICZEGO– 23 WRZEŚNIA 2022


Zdjęcia z uroczystości:

Złote Indeksy – 23 września 2022


Kolejna uroczystość ponownej immatrykulacji odbyła  się 23 września 2022 r.

Tym razem swoją ponowną immatrykulację po 50 latach świętowali absolwenci tak zwanego Pionu Hutniczego czyli z wydziałów:

  • Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej  (przed 50 laty Wydział Metalurgiczny)
  • Metali Nieżelaznych (nie zmieniał nazwy)
  • Odlewnictwa  (zmieniał nazwę ale obecnie powrócił do tej sprzed 50 lat)

Podczas uroczystej mszy św. w Kolegiacie św. Anny celebrowanej przez ks. Profesora Kazimierza Panusia – brata profesora Tadeusza – proboszcza tej parafii –  kaznodzieja zwrócił uwagę na mijający czas i godziny, które odmierzają różne zegary i które  mijają bezpowrotnie. Wśród nich są też te  godziny, które  zaliczyć należy do szczęśliwych i są nimi niewątpliwie godziny radosnego jubileuszu.

Uroczystości w Auli AGH przewodniczył prorektor ds. Ogólnych prof. Tadeusz Telejko. Jako Metalurg łatwo znalazł wspólny język z Jubilatami. Gromkie sto lat zaśpiewane po immatrykulacji stało się pretekstem do kolejnych wyczynów wokalnych podczas obiadu Jubilatów. W podziękowaniu za wykształcenie wystąpili: inż. Wojciech Szczypiorski od 40 lat mieszkający i pracujący w USA, który powiedział między innymi : (….) „Wkrótce po przyjeździe do USA szybko się okazało, że wiedza, którą zdobyliśmy na AGH była najlepszą walutą wymienialną jaką mogliśmy sobie wymarzyć.  Wymagający program, wysokiej klasy wykładowcy, to były nasze bilety na wyjazd do przyszłości”.  

W podobnym duchu wystąpił także prof. Wacław Muzykiewicz pracujący na Wydziale Metali Nieżelaznych i bardzo znany ze swej aktywności w polskim środowisku inżynierów metalurgów. To  właśnie on w plebiscycie Przeglądu Technicznego roku 2022 został  ogłoszony „Złotym Inżynierem roku 2021 w kategorii nauka”. Prof. Muzykiewicz podziękował władzom uczelni i kierownictwu Stowarzyszenia Wychowanków AGH za kultywowanie tej pięknej tradycji odnowienia immatrykulacji po 50 latach. Tu wspomniał zasługi  nieodżałowanej pamięci  dr inż. Krystyny Norwicz mówiąc:  (…..) „Nie omieszkam wspomnieć, że dr Krystyna Norwicz, która przez lata pielęgnowała tę tradycję, była jej dobrym duchem –  była silnie związana również z moim wydziałem – pracowała na Wydziale Metali Nieżelaznych  przez wiele lat, od chwili jego utworzenia w 1962 roku”
Z podziękowaniami wystąpił także dr Wojciech Sikora, który w imieniu grupy absolwentów Wydziału Metali Nieżelaznych wręczył przedstawicielom władz piękny upominek książkowy – dzieło Izaaka Newtona „Matematyczne podstawy filozofii”.

Po gromkim odśpiewaniu pieśni akademickiej Gaudeamus Igitur – Jubilaci pozowali do pamiątkowych zdjęć na schodach pod Staszicem.

Pamiątka spotkania Metalurgów i Odlewników (fot. Z. Sulima)

Bardzo radośnie i z wielką klasą odbył się obiad Jubilatów, w którym uczestniczył także  Rektor prof. Tadeusz Telejko oraz wszyscy dziekani świętujących wydziałów. Były przemówienia, śpiewy, toasty i dowcipy oraz wspomnienia uroczych i zabawnych sytuacji z czasów studiów, które na zawsze pozostają we wspomnieniach Absolwentów i jak się okazuje, wzbudzają uśmiech nawet po 50 latach.

Jubilatom życzymy dalszych lat w zdrowiu i tak wspaniałej kondycji jaką zaprezentowali podczas tego wspaniałego święta.


Piotr Czaja
Prezes Stowarzyszenia Wychowanków AGH