UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA „ZŁOTYCH INDEKSÓW” i „Srebrnych Dyplomów” – 30 WRZEŚNIA 2022


Zdjęcia z uroczystości:

Złote Indeksy – 30 września 2022


30 września 2022 roku na ostatnim  uroczystym odnowieniu immatrykulacji po 50 latach spotkali się absolwenci wydziałów: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Tu przewodnictwo objął sam JM Rektor prof. Jerzy Lis – absolwent ostatniego Wydziału, który wśród immatrykulowanych rozpoznał wiele koleżanek i Kolegów.  Fakt ten wzmocnił bicie serc immatrykulowanych i przysporzył też wiele radości immatrykulującym.

Immatrykulowany prof. Zbigniew Kąkol były prorektor AGH (fot. Z. Sulima)

Z podziękowaniem wystąpił prof. Marek Przybylski dyrektor Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH.

Przemawia prof. Marek Przybylski dyrektor ACMiN (fot. Z. Sulima)

Z uroczystością tą połączono inny Jubileusz, to jest „25 lecie uzyskania dyplomu w AGH”. Tu też jesteśmy świadkami narodzin nowej oficjalnej tradycji świętowania tzw. „Srebrnych dyplomów”. Zamysł tego jubileuszu powstał już dawno w Stowarzyszeniu Wychowanków AGH, ale jego realizacja pojawiła się w bieżącym roku głównie za sprawą sympatycznej grupy absolwentów Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska z rocznika 1997, której przewodzi Pani Elżbieta Orłowska. Ona też wystąpiła z ciepłymi słowami podziękowania za ten jubileusz.

Srebrne dyplomy to przeważnie okres największej świetności w karierze Absolwentów. W tym czasie większość z nich osiągnęła już bardzo wysokie stanowiska w swoich zawodach, a jednocześnie pełnia sił pozwala na dalsze ambitne plany.

Przemawia Elżbieta Orłowska – współorganizatorka uroczystości „Srebrne dyplomy 2022”
(fot. Z. Sulima)
Absolwenci Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska  z JM Rektorem i  „Srebrnymi dyplomami” (fot. Z. Sulima).

I tak na naszych oczach rodzi się w AGH  nowa tradycja „Srebrnych i złotych dyplomów”. I nie powstaje ona tylko z chęci do działania, ale z głębokiej potrzeby serca wielu absolwentów, którzy pragną powrócić w te progi, pokazać się swoim profesorom i może pochwalić się swoimi sukcesami. Na pewno wracają,  aby podziękować swej szlachetnej AGH za dyplom – „najlepszy bilet do przyszłości” – jak stwierdził Wojciech Szczypiorski z USA.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników „Srebrnych Dyplomów” (fot. Z. Sulima)

Jako Stowarzyszenie Wychowanków AGH  przy nieocenionym wsparciu Centrum Komunikacji i Marketingu AGH będziemy rozwijać tę formę kontaktów Absolwentów z uczelnią. Jesteśmy świadomi, że liczba tych spotkań w przyszłości może być bardzo duża, dlatego nasze plany będą zmierzać do utworzenia w AGH jednego dnia w roku tzw. „Dnia Wychowanka” poświęconego wszystkim świętowanym Jubileuszom.

Wszystkim organizatorom i uczestnikom tegorocznego wrześniowego maratonu jubileuszów serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie. Łączy nas bowiem

„WIEDZA – PASJA  – WIĘŹ” więc:  wracajcie do AGH!

Przygotował: Prof. Piotr Czaja Prezes SW AGH