Jesienne, barbórkowe posiedzenie Rady Stowarzyszenia Wychowanków AGH

W dniu 5 grudnia zebrała się Rada Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Tym razem to zacne gremium Stowarzyszenia gościło w studenckim Klubie Studio zarządzanym przez Fundację Studentów i Absolwentów AGH „Academica”. Jako miejsce spotkania wybrano klub studencki, ale głównie dlatego, że nie jest to zwykły klub – jeden z wielu działających w Krakowie – ale klub o bardzo wysokiej – może i najwyższej – pozycji w rankingu klubów w całej Polsce. Ewenementem tego miejsca jest wspaniała infrastruktura klubowa: sala koncertowa, nagłośnienie, iluminacja, bogate zaplecze gastronomiczne oraz siedziba orkiestry reprezentacyjnej AGH i wielu innych studenckich grup. Ale unikatową osobliwością tego klubu jest własny – jedyny w Polsce – browar zwany Browar Górniczo-Hutniczy (BGH) produkujący kilka rodzajów piwa, bardzo wysoko ocenianego przez koneserów, piwowarów i szerokiej rzeszy konsumentów, piwa obsypanego licznymi medalami i certyfikatami. Cała aktywność Fundacji „Academica”, po oglądanych w kwietniu w Maspex  w Wadowicach,  sukcesach naszych absolwentów – jest kolejnym dobitnym przykładem ukazującym „do czego są zdolni wychowankowie AGH”. Projekt organizacji własnego małego browaru restauracyjnego był całkowicie pomysłem studenckim i młodych absolwentów uczelni. Inicjatorzy pomysłu już w roku 2001 przygotowali program akcji remontu klubu Studio z uwzględnieniem miejsca na browar. Przez wiele lat trwały studia i liczne negocjacje, aż po kilkunastu latach udało się pozapinać sprawy organizacyjne  oraz skomplikowaną inżynierię finansową tego przedsięwzięcia na ostatni guzik. Rozprowadzone między innymi wśród pracowników AGH obligacje pozwoliły bez większych problemów sfinansować kosztowną inwestycje. Spółkę Browar Górniczo-Hutniczy powołano w roku 2018, po czym sprowadzono z Monachium urządzenia i naczelnego piwowara, tak aby w roku 2020 dokonać – jeszcze w nastroju jubileuszu 100-lecia AGH uroczystego otwarcia browaru. Na stronie Browaru pojawił się następujący baner.

Browar otwarto bardzo uroczyście ale niestety mało fortunnie w styczniu 2020 roku, bo zaledwie kilka tygodni przed wybuchem pandemii koronawirusa, która opróżniła miasteczko studenckie z głównych potencjalnych konsumentów uwarzonego piwa. Zarząd Fundacji „Academica” – mimo trudnych czasów – poradził sobie bardzo dobrze, a po powrocie normalnych czasów – jego działalność kwitnie.

O atmosferze klubowej przekonali się na żywo uczestnicy posiedzenia gdyż do miejsca spotkania sąsiadującego z salą koncertową dobiegały bardzo głośne fragmenty z próby przed wieczornym koncertem. O godz. 13.00 próbę przerwano – tu dziękujemy prezesowi Fundacji za tak skomponowany program dnia – więc my mogliśmy przejść do zaplanowanego programu dnia. Był on następujący:

  1. Otwarcie posiedzenie, powitanie zebranych.
  2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
  3. Zatwierdzenie protokołu z wiosennego wyjazdowego posiedzenia Rady w dn. 13.04.2023 r.
  4. Informacja Zarządu Stowarzyszenia o działaniach zrealizowanych w roku 2023.
  5. Informacja i dyskusja na temat programu działania w roku 2024. Przygotowania do Jubileuszu 80-lecia Stowarzyszenia i X Zjeździe krajowym Delegatów SW.
  6. Wolne wnioski.
  7. Informacja o działalności klubu Studio.
  8. Zwiedzenie Klubu i Browaru Górniczo-Hutniczego.
  9. Górniczy poczęstunek.
  10. Zakończenie posiedzenia.

Na obrady stawiło się 39 członków Rady oraz zaproszony prezes Fundacji „Academica” pan Łukasz Jura.

Uczestnicy posiedzenia Rady (fot. P. Lichoń)

Pod nieobecność przewodniczącego Rady JM Rektora prof. Jerzego Lisa obrady poprowadził sekretarz prof. Mirosław Karbowniczek. Po sprawnym przeprocedowaniu spraw formalnych zaproszony do wystąpienia prezes Stowarzyszenia prof. Piotr Czaja krótko omówił najważniejsze wydarzenia zrealizowane w Stowarzyszeniu w roku 2023.  Zasygnalizował również plany na rok 2024 i rok 2025, który będzie rokiem Jubileuszu 80-lecia Stowarzyszenia oraz rokiem kolejnego Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia.

Prowadzący obrady prof. M. Karbowniczek (po lewej) i informacja prezesa Prof. P. Czai (z prawej). (Fot. P. Lichoń)

W dyskusji nad zaprezentowaną informacją wystąpiło kilku członków generalnie popierających dotychczasowe kierunki działania Zarządu i całego Stowarzyszenia. Jedyną bolączką wskazywaną przez dyskutantów była sprawa włączenia do aktywnego uczestnictwa w pracach SW nowych członków, zwłaszcza młodszych absolwentów AGH. Po omówieniu spraw formalnych wystąpił prezes Fundacji „Academica” pan Łukasz Jura, który omówił cele i pracę Klubu Studio, zwracając uwagę olbrzymie ogólnopolskie, a nawet  europejskie zainteresowanie artystów i zespołów muzycznych tym obiektem i tymi – bardzo dojrzałymi – odbiorcami kultury w każdej postaci. Program artystyczny klubu jest bardzo bogaty, a zainteresowanie koncertami jest bardzo duże w całym środowisku krakowskim. Na większość koncertów i występów bilety są wyprzedane na długo przed wydarzeniem.

O  działalności klubu Studio mówi prezes Fundacji „Academica” pan Łukasz Jura. (fot. P. Lichoń)

Po wystąpieniu prezesa Fundacji nastąpiło zwiedzenie browaru. O  produkcji (warzeniu) piwa mówił bardzo ciekawie główny piwowar pan Jakub Ciaćma.

O warzeniu piwa opowiada główny piwowar pan Jakub Ciaćma (fot. P. Lichoń)

Wszystko to pozwala potwierdzić zaprezentowaną na wstępie tezę o bardzo szerokich horyzontach i niebywałej fantazji w działaniu w najróżniejszych obszarach życia gospodarczego i kulturalnego kraju. Na zakończenie spotkania wykonano pamiątkowe zdjęcie uczestników posiedzenia Rady SW AGH.